Logotyp design

Skräddarsydd för ditt varumärke, värderingar & utmärkelse. Strategiskt tillvägagångssätt för att skapa unika varumärken.

Läs mer om vår process

VÅR LOGOTYP DESIGN PROCESS

Vår process säkerställer ditt företags logotyp och kommer garanterat att imponera på potentiella kunder

UTFORSKNING

Att utforma en logotyp för ditt företag börjar med att en formgivare presenterar över 10 olika modeller med hänsyn till dina personliga preferenser, för att tillsammans utveckla en logotyp som passar dig.

SKISS

Formgivaren kommer att undersöka innerbörden av de ord som används i beskrivandet av din verksamhet och logotypen du är ute efter, så att de kan påbörja illustrera nyckeln av vad din verksamhet representerar. Dessa skisser kommer att fungera som inspiration för designen av den slutgiltiga logotypen.

GRANSKNING

När illustreringarna är klara kommer formgivaren att vända sig till resten av vår personal för feedback. Därefter påbörjar processen av att bedöma och välja ut de allra bästa framställda modellerna för er verksamhet.

PRESENTATION FAS 1

Vår formgivare kommer att sätta ihop en presentation för dig och ditt team med endast de bästa modellerna av logotypen. Dessa modeller kommer att läggas fram i färgerna svart/vitt för att det ska vara enklare för er att endast fokusera på själva designen.

PRESENTATION FAS 2

Efter att ni granskat den första uppsättningen av de logotyper vi framställt, tar vi med oss er feedback för att sammanställa den slutgiltiga logotypen.

FÄRGER

Efter att vi kommit fram till den slutgiltiga designen för er logotyp börjar vi titta på vad för budskap er verksamhet vill förmedla, så att vi kan gå vidare med att bestämma färger som förmedlar samma känsla. För att hjälpa er föreställa den slutgiltiga produkten kommer vi gemensamt testa och välja ut vilka färger som passar verksamheten bäst.

FÄRDIGT

Vår formgivare kommer inte sluta arbeta med projektet förens alla era behov är uppfyllda och tills ni är nöjda med det slutgiltiga resultatet.

GRATIS OFFERT

Berätta om ditt företag. En representant kommer att gå igenom våra servicealternativ.